Η γιόγκα είναι μια αρχαία φιλοσοφία που ξεκίνησε πριν από περίπου 5000 χρόνια στην Β.Ινδία. Η λέξη γιόγκα προέρχεται απ’ την σανσκριτική λέξη «yuj» που σημαίνει ένωση. Ένωση με τον ανώτερο εαυτό, την αλήθεια μας, με την ίδια τη ζωή και το περιβάλλον γύρω μας. Βασική τεχνική στη γιόγκα είναι o διαλογισμός. Κάτι το οποίο συχνά παραβλέπεται από σύγχρονους ασκούμενους, είναι η παράλληλη εργασία για την ηθική τελείωση του ανθρώπου. Χωρίς την ταυτόχρονη άσκηση του διαλογισμού και της ηθικής τελείωσης (όπως η μείωση του εγωκεντρισμού, της βιαιότητας και όλων των αρνητικών συναισθημάτων μας), η γιόγκα δεν θα μπορέσει να δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα οφέλη της γιόγκα είναι ψυχοσωματικά, καθώς αποτελεί μέθοδο εσωτερικής εξερεύνησης, η οποία αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση του σώματος με το νου, και επιφέρει αρμονία σε όλες τις ανθρώπινες υποστάσεις, στη σωματική, τη διανοητική-συναισθηματική, την πνευματική. Μερικά από τα πιο διαδεδομένα είδη γιόγκα είναι η Hatha Yoga, η Ιntegral και η Satyananda, η Kundalini, η Ashtanga ή αλλιώς και Power Yoga και η Iyengar. Στο χώρο μας διδάσκονται κυρίως Hatha Yoga και Ashtanga (Power) Yoga.